fbpx

Häggman

Rekisteriseloste / Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

1. Rekisterinpitäjä

Häggman Oy
Kauppakatu 16
85800 Haapäjärvi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Yrjö Häggman
Kauppakatu 16
85800 Haapajärvi

3. Rekisterin nimi

Häggman Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaiden henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:
asiakassuhteiden hoitaminen
asiakkaiden tilausten käsitteleminen ja hallinnoiminen
asiakkaiden laskuttaminen

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaiden tiedot:
nimi
yhteystiedot
tilausten tiedot
laskutustiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä henkilöltä itseltään.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta Häggman Oy:n ulkopuolelle tilausten kuljetusta hoitavaa ulkoista palveluntarjoajaa lukuun ottamatta. Tiedot ulkoiselle palveluntarjoajalle siirretään paperitulosteena tai teknisen käyttöyhteyden kautta.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto
Rekisterin tietoja säilytetään pääsääntöisesti vain sähköisessä muodossa mutta tietoja saatetaan säilyttää myös paperisessa muodossa rekisterinpitäjän toimitiloissa lukitussa tilassa. Tietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan tietyt rekisterinpitäjän nimeämät vastuuhenkilöt.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Rekisterin tiedot on tallennettu ulkoistetun palveluntarjoajan järjestelmiin, jotka on suojattu asianmukaisien suojausohjelmistojen avulla. Rekisterin tietoja voidaan säilyttää myös Häggman Oy:n omilla palvelimilla. Sisäänpääsy koneelle ja järjestelmiin edellyttää henkilökohtaisia käyttäjätunnuksia ja salasanan syöttämistä. Tietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan tietyt rekisterinpitäjän nimeämät henkilöt ulkoistetun tietojenkäsittelijän vastuuhenkilön ohella. Järjestelmä on myös suojattu ulkoisilta hyökkäyksiltä palomuurien ja muiden teknisten keinojen avulla. Rekisterinpitäjän ja palveluntarjoajien tilat ovat vartioidut.