fbpx

Häggman

Häggman Oy:n verkkokaupan yleiset sopimusehdot

1. Yleistä

Tämä on Häggman Oy:n (jäljempänä ”Toimittaja”) ylläpitämä, leipomo- ja konditoriatuotteisiin erikoistunut kotimainen verkkokauppa. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Toimittajan ja verkkokaupan asiakkaan (jäljempänä ”Asiakas”) väliseen sopimukseen koskien verkkokaupasta tilattua tuotetta tai tilattuja tuotteita (jäljempänä lukumäärästä riippumatta ”Tuote”).

Lähettäessään tilauksen Asiakas hyväksyy nämä ehdot varauksitta.

2. Palvelulupaus

Toimittaja sitoutuu siihen, että Tuote on luovutettavissa Asiakkaalle sovittuna päivänä.

3. Asiakasta ja toimitusosoitetta koskevat edellytykset

Asiakkaan tulee olla yli 15-vuotias luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö.

Toimitusosoitteen tulee olla virallinen osoite, sen tulee sijaita Suomessa ja sinne tulee olla kiinteä, tavanomaisesti käytettäville jakeluajoneuvolle (kuorma-auto) riittävä tieyhteys. Saaristoalueiden ja ilman kiinteää tieyhteyttä olevien paikkojen osalta toimitukset sovitaan erikseen. Toimitus voidaan myös noutaa sovittavasta Häggman Oy:n toimipisteestä.

Toimittaja varaa oikeuden olla hyväksymättä henkilöä tai yritystä Asiakkaaksi tai esimerkiksi Asiakkaan ilmoittamaa toimitusosoitetta.

4. Tilauksen tekeminen verkkokaupasta

Tilauksen verkkokaupasta voi tehdä vain verkkokaupan painikkeita käyttäen (ei myymälässä, ei puhelimitse).  Kun Asiakas on tehnyt tilauksen, se siirtyy Toimittajan tilauspalvelun käsiteltäväksi.

5. Tilauksen ajoittaminen

Tuote on elintarvike, joka valmistetaan tilauksesta. Eri Tuotteiden säilyvyysajat poikkeavat toisistaan, Tuotekohtaiset säilyvyysajat näkyvät Toimittajan internetsivuilta www.haggman.fi. Tuotteen säilyvyysaika on vähintään kolme (3) päivää valmistamisesta.

Tuotteen tilaus kannattaa ajoittaa siten, että mahdollisen virheen ilmetessä jää aikaa hankkia/toimittaa korvaava tuote, riippumatta siitä, onko kyse Toimittajan vastuulle kuuluvasta virheestä vai ei.

6. Tilausten käsittely arkipäivisin

Toimittaja käsittelee Asiakkaan tilauksia arkisin, yleisinä työpäivinä, päivittäin maanantaista perjantaihin kello 8-16 välisenä aikana. Muina aikoina Tilauksia ei käsitellä. Kukin Tilaus käsitellään mahdollisimman nopeasti sen saapumisen jälkeen, viimeistään kuitenkin Tilauksen saapumista seuraavana arkipäivänä.

7. Tuotteiden valmistus arkipäivisin

Tuotteita valmistetaan ja toimitetaan normaaleina työpäivinä arkisin, päivittäin maanantaista perjantaihin, kulloinkin noudatettavina työaikoina. Vapaapäivinä, kuten esimerkiksi arkipyhinä Tuotteita ei valmisteta, ei myöskään lauantaisin tai pyhäpäivinä. Tuote valmistetaan tilauksen hyväksymistä seuraavana arkipäivänä, jolloin se on valmis kuljetettavaksi.

8. Toimitus Asiakkaalle

Tuote toimitetaan Asiakkaalle seuraavana arkipäivänä siitä, kun Tuote on valmis kuljetettavaksi. Toimitukset tapahtuvat ainoastaan arkipäivisin, kylmäkuljetusta koskevin rajoituksin. Lauantaisin ja sunnuntaisin, arkipyhinä ja vapaapäivinä ei ole toimituksia.

Erillisellä kuljetuksella (kylmäkuljetuksena, pakettiautomaattiin, noutopostiin) toimitettava Tuote toimitetaan asiakkaalle kuitenkin ainoastaan tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin, kello 20:een mennessä.

Edellä lausuttu koskee myös uuden ja korvaavan Tuotteen toimittamista.

9. Tuotteen nouto myymälästä

Mikäli on sovittu, Tuote on mahdollista noutaa Toimittajan myymälästä sovittuna ajankohtana arkipäivisin, maanantaista perjantaihin sekä lisäksi lauantaina, myymälän ilmoitettuna aukioloaikana.

10. Tilauksen yhteydessä annettavat tiedot

Tilauksen hyväksyminen edellyttää, että Asiakas antaa täydelliset, totuudenmukaiset ja ajantasaiset yhteystietonsa, jotka sisältävät kuluttajan osalta vähintään nimen, postiosoitteen, puhelinnumeron, sekä sähköpostiosoitteen (joista Asiakas on tavoitettavissa). Yritysasiakkaan on vastaavasti annettava yrityksen nimi ja Y-tunnus, asiaa hoitavan henkilön nimi, puhelinnumero ja sähköposti, postiosoite sekä laskutusosoite (huom. laskutus edellyttää Toimittajan etukäteistä hyväksyntää).

11. Oikeus evätä tilaus

Toimittajalla on oikeus tarvittaessa evätä (olla vahvistamatta) tehtyä tilausta, jolloin sitovaa sopimusta ei synny. Esimerkiksi, mikäli tilattua tuotetta ei ole saatavilla, Toimittajalla on oikeus olla vahvistamatta tilausta, eikä sitovaa sopimusta synny.

12. Sopimuksen voimaantulo

Toimittajan ja Asiakkaan välinen sopimus tulee voimaan, kun Toimittaja on lähettänyt Asiakkaalle tilausvahvistuksen. Mikäli tilausvahvistus poikkeaa Asiakkaan tilauksesta, sopimus katsotaan syntyneeksi vain siltä osin kuin tilausvahvistus vastaa Asiakkaan tekemää tilausta. Tilauksella tarkoitetaan Asiakkaan tilausta sen sisältöisenä kuin Toimittaja on sen vahvistanut.

13. Tilauksen peruuttaminen

Asiakas saa peruuttaa tilauksensa siihen saakka, kunnes Toimittaja on lähettänyt tilausvahvistuksen Asiakkaalle. Peruuttaminen on toimitettava sähköpostitse osoitteeseen tilaukset@haggman.fi.

14. Sopimuksen peruuttaminen

Asiakkaalla ei ole oikeutta yksipuolisesti peruuttaa, purkaa tai irtisanoa sopimusta enää sen jälkeen, kun Toimittaja on lähettänyt tilausvahvistuksen Asiakkaalle ja sopimus on tullut voimaan.

Verkkokauppaan ei sovelleta kuluttajansuojalain (20.1.1978/38) koti- ja etämyyntiä koskevia säännöksiä, ks. kuluttajansuojalaki 6 luku 1 § 11-kohta. Kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:n 1), 3), 4) ja 5) perusteella Asiakkaalla ei ole mainitun lain 14 §:ssä säädetty koti- ja etämyynnissä muutoin noudatettavaa peruuttamisoikeutta.

15. Maksutapa

Tuote maksetaan aina etukäteen, ellei Toimittajan kanssa ole nimenomaisesti sovittu toisin. Maksamiseen liittyvä Toimittajan sopimuskumppani on Visma Pay (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4). Maksaminen Paybyway Oy:n kautta onnistuu pankkien verkkomaksupainikkeilla sekä debit- ja credit-korteilla. Verkkokauppaostoksen saajana pankin tiliotteella ja luottokorttilaskulla näkyy Visma Pay tai Paybyway Oy. Yhteystiedot Visma Pay, Paybyway Oy (Y-tunnus 2486559-4), helpdesk@vismapay.com, puhelin: 09 315 42 037 (arkisin klo 8-16). Postiosoite Brahenkatu 4, 53100 Lappeenranta.

Yritysasiakas voi lisäksi hakea laskutusasiakkuutta sopimalla siitä Häggman Oy:n kanssa. Halutessasi laskutusasiakkaaksi, ota yhteys Häggman Oy:n asiakaspalveluun, puhelin (08) 4695 600.

16. Toimitustavat

Ellei Asiakas ole sopinut noutavansa Tuotetta tietystä Häggman Oy:n toimipisteestä, toimituksesta vastaa Toimittajan sopimuskumppanit Posti (ks. www.posti.fi) tai Kaukokiito (www.kaukokiito.fi). Kuljetuksessa otetaan huomioon Tuotteen vaatimat olosuhteet kuljetuksen aikana (tarvittaessa kylmäkuljetus). Sopimuskumppani on sitoutunut toimittamaan Tuotteen Toimittajan Asiakkaalle edellä kohdassa ”Palvelulupaus” mukaisesti sekä muutenkin huolehtimaan kuljetuksen asianmukaisuudesta.

17. Tuotteen virhe

Mikäli Tuotteessa on virhe(1), Asiakkaalla on oikeus saada joko uusi samanlainen tai korvaava Tuote tai vähintään viallisen Tuotteen ostohintaa vastaava hyvitys. Ensisijaisesti Asiakkaalle toimitetaan uusi Tuote tai sitä vastaava, korvaava Tuote.

1) Tässä tapauksessa Tuote viittaa ainoastaan asianomaiseen leipomotuotteeseen. Vaurioitunut tuotepakkaus, mikäli itse Tuote ei ole vaurioitunut, ei ole hyvitettävä Tuotteen virhe. Mikäli samassa kuljetuksessa on useita Tuotteita, vain virheellinen tuote hyvitetään joko toimittamalla uusi tuote tai hyvittämällä Asiakkaan kyseisestä Tuotteesta maksama hinta.

Tuotteen sopimuksenmukaisuus ja virheettömyys tarkastetaan silmämääräisesti Tuotteen pakkausvaiheessa. Toimittaja takaa, että Tuote on virheetön(2) sillä hetkellä, jolloin se on luovutettu kuljetukseen. Toimittaja järjestää Tuotteelle elintarvikkeiden käsittelyä koskevien vaatimusten mukaisen kuljetuksen ja vastaa tästä Asiakkaalle.

2) Virheettömyydellä tarkoitetaan, että Tuote on ulkonäkönsä puolesta Tuotteen normaalin valmistusprosessin lopputulos, eikä se olennaisesti poikkea Toimittajan julkaisemasta tuotekuvasta. Vähäinen, käyttöyhteyteen vaikuttamaton poikkeama esimerkiksi täytekakun koristelussa ei ole virhe. Virheettömyyteen kuuluu myös, että Tuote on valmistettu tuoteselosteessa mainituista raaka-aineista ammattimaisesti, että se täyttää elintarvikkeen laatuvaatimukset ja että Tuotetta on käsitelty elintarvikkeiden käsittelyä koskevien määräysten mukaisesti.

On kuitenkin mahdollista, että Tuote vaurioituu kuljetuksen aikana esimerkiksi tärinästä johtuen. Tästä syystä Asiakkaan on ensinnäkin tarkastettava Tuotteen pakkauksen moitteettomuus Tuotteen luovutuksen yhteydessä. Viallinen pakkaus voi olla vihje siitä, että Tuote on vaurioitunut kuljetuksessa. Näin ei kuitenkaan aina välttämättä ole. Mikäli pakkaus on silmämääräisesti vaurioitunut, Tuote tulee tarkistaa välittömästi.

Asiakkaan on lisäksi tarkistettava Tuotteen sopimuksenmukaisuus (eli onko Tuote Asiakkaan tilauksen mukainen vai ei) ja silmämääräinen virheettömyys mahdollisimman pian Tuotteen luovutuksen jälkeen. Asiakkaan havaitessa Tuotteen olevan virheellinen, Asiakkaan on välittömästi otettava yhteyttä asiakaspalveluun joko sähköpostitse (tilaukset@haggman.fi) tai arkisin, kello 8:30–16:00 välisenä aikana puhelimitse (08) 4695 600. Välitön yhteydenotto on erityisen tärkeää esimerkiksi tilanteissa, joissa Tuote on tilattu määräpäivänä olevaa juhlaa varten ja Asiakas haluaisi uuden Tuotteen korvaamaan virheellisen Tuotteen. Mikäli Tuotteessa on silmämääräisesti näkyvä virhe, Asiakkaan on lisäksi lähetettävä valokuva viallisesta Tuotteesta sähköpostiosoitteeseen tilaukset@haggman.fi, kerrottava virheeseen liittyvät yksityiskohdat sekä annettava yhteystietonsa Toimittajan yhteydenottoa varten. Virheilmoitus tulee tehdä viimeistään tilauksen vastaanottamista seuraavana arkipäivänä kello 12:een mennessä. Toimittaja ottaa ilman aiheetonta viivästystä yhteyttä Asiakkaaseen.

Mikäli Asiakas ei noudata edellä mainittuja reklamaatioaikaa tai menettelyä, hän menettää oikeutensa vedota Tuotteen virheeseen.

Toimittaja varaa oikeuden vaatia Asiakkaalta viallisen Tuotteen palauttamiseen virheen varmentamista ja laatupoikkeamakäsittelyä varten.

18. Uuden tai korvaavan Tuotteen toimitus

Toimittaja käsittelee virheilmoitukset normaalina työaikanaan päivittäin maanantaista perjantaihin kello 8-16 välisenä aikana. Virheilmoituksen käsittely aloitetaan ilman aiheetonta viivästystä sen jälkeen, kun Asiakkaan virheilmoitus on saapunut Toimittajalle. Asiakkaalle ilmoitetaan virheilmoituksen ratkaisusta viivytyksettä.

Mikäli kyseessä on Toimittajan vastuulla oleva Tuotteen virhe tai vika, uuden tai korvaavan Tuotteen valmistus aloitetaan viipymättä, kuitenkin viimeistään seuraavana arkipäivänä virheilmoituksen ratkaisemisesta.

Uusi tai korvaava tuote toimitetaan Asiakkaalle sen mukaan kuin tilattu Tuote on sovittu toimitettavaksi (nouto myymälästä tai kuljetus sovittuun osoitteeseen), ks. kohta Toimitus asiakkaalle.

19. Tuotteen viivästys

Mikäli vahvistetun Tilauksen tarkoittamaa Tuotetta ei ole Toimittajasta johtuvasta syystä toimitettu palvelulupauksen mukaisessa ajassa, Toimittaja hyvittää Asiakkaalle viivästyneen Tuotteen hinnan kaksinkertaisena.

20. Toimittajan vastuun ulkopuolelle jäävät tilanteet

Toimittaja ei vastaa:

  • Vauriosta tai virheestä, joka Tuotteelle on aiheutunut sen Asiakkaalle luovuttamisen jälkeen.
  • Vauriosta tai virheestä, joka johtuu Tuotteen asianmukaisen säilytyksen laiminlyömisestä tai käsittelyvirheestä Asiakkaan toimesta.
  • Vahingoista, mikäli Asiakas ei ole noudattanut edellä kohdassa 17 selostettua menettelyä virheen ilmetessä.
  • Ylivoimaisesta esteestä, ks. jäljempänä kohta 27.
  • Välillisistä vahingoista, ks. jäljempänä kohta 28.

21. Asiakkaan myötävaikutusvelvollisuus

Asiakkaan omalta osaltaan myötävaikutettava siihen, että Toimittaja voi täyttää sopimuksenmukaisen Tuotteen toimitusvelvollisuuden. Tämä tarkoittaa keskeisesti sitä, että:

  • Asiakkaan antamat tiedot ovat paikkansapitäviä,
  • Asiakas tarkastaa Toimittajan lähettämän tilausvahvistuksen viipymättä,
  • Tuotteet maksetaan asianmukaisesti,
  • Asiakas järjestää Tuotteen toimituksen vastaanottamisen asianmukaisella tavalla sekä tällöin noudattaa, mitä Tuotteen tarkastamisesta on edellä lausuttu.
  • Asiakas säilyttää Tuotteen asianmukaisesti.

22. Ostohinnan palautus virheen seurauksena

Mikäli Tuote on viallinen ja Toimittajan vastuulle kuuluvasta syystä, eikä uutta tai korvaavaa toimitusta tehdä, Toimittaja hyvittää viallisen Tuotteen ostohinnan Asiakkaalle. Hyvitys tapahtuu palauttamalla viallisen Tuotteen maksusuoritus Asiakkaalle. Palautus suoritetaan käytetyllä maksutavalla. Verkkopankkimaksu palautetaan tilille, josta maksu on suoritettu. Tilinumeron puuttuessa palautus järjestetään maksu- tai postiosoituksena. Luottokorttimaksu palautetaan kyseiselle luottokorttiyhtiölle, joka käsittelee palautuksen laskussaan.

23. Perusteeton virheilmoitus

Asiakas on velvollinen korvaamaan Toimittajalle kaikki vahingot, kulut, menetyksen ja ajanhukan, joka aiheutuu perusteettomasta virheilmoituksesta. Lisäksi väärinkäytöksistä ilmoitetaan aina viranomaisille.

24. Tuotteet ja hinnastot

Verkkokaupassa saatavana olevat Tuotteet ja hinnasto näkyvät internet-sivulla www.haggman.fi. Toimittaja päättää ja vastaa verkkokaupan sisällöstä.
Toimittajalla on milloin tahansa oikeus päättää, kuten lisätä ja vähentää verkkokaupassa saatavilla olevia Tuotteita. Toimittajalla on oikeus päivittää verkkokaupan ulkoasua ja sisältöä. Toimittajalla on myös oikeus muuttaa hintoja.

25. Tietosuoja

Asiakkaan tiedot tallennetaan enintään 10 vuodeksi Häggman Oy:n sähköiseen asiakasrekisteriin, jota käytetään ainoastaan asiakkuussuhteen ylläpitämiseen ja hoitamiseen. Tietoja voidaan käyttää Asiakkaan tavoittamiseksi ja tarjousten tekemiseksi. Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle. Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste on nähtävissä internetosoitteessa www.haggman.fi/rekisteriseloste. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat tiedot ottamalla kirjallisesti yhteyttä Häggman Oy:öön (osoite edellä) ja kieltää tietojensa käyttö.

Sivustolla käytetään evästeitä asioinnin helpottamiseksi, kehittämiseksi ja nopeuttamiseksi sekä tarjousten kohdentamiseksi. Evästeellä tarkoitetaan tiedostoa, joka tallennetaan Asiakkaan laitealustalle. Selainkohtaiset ohjeet evästeiden osalta, ks. käyttämäsi selaimen antama ohjeistus.

26. Suhde kuluttajansuojalakiin

Siltä osin kuin kuluttajansuojaa koskevassa lainsäädännössä on pakottavia säännöksiä kuluttajan eduksi, mainitut säännökset sivuuttavat nämä ehdot.

27. Ylivoimainen este

Ylivoimainen este vapauttaa Toimittajan sopimuksen mukaisista velvollisuuksista. Ylivoimaisena esteenä pidetään Toimittajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevaa seikkaa, jota sen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksen syntymishetkellä ja jonka seurauksia se ei myöskään kohtuudella ole voinut välttää taikka voittaa. Toimittajalla ei tällöin ole velvollisuutta korvata asiakkaalle toimituksen viivästymisestä tai virheellisyydestä aiheutunutta vahinkoa.  Ylivoimaisena esteenä pidetään esimerkiksi kuljetus- tai maksunvälityspalvelun keskeytymistä tai vakavaa häiriötä, henkilökunnan sairastumista, leipomo- tai kuljetusalan työtaistelutoimenpidettä, onnettomuutta, vaaratilannetta tai tällaisen uhkaa. Toimittaja ei vastaa näistä syistä aiheutuneesta viivästyksestä tai virheestä.

28. Vastuu välillisistä vahingoista ym.

Toimittaja ei missään olosuhteissa vastaa tuotteen virheestä, toimituksen viivästymisestä tai toimittamatta jäämisestä asiakkaalle mahdollisesti aiheutuneista välillisistä vahingoista. Mielipahaa, harmia tai vastaavaa ei hyvitetä. Ellei uusi toimitus tule kyseeseen, Toimittajan euromääräinen vastuu rajoittuu kaikissa tilanteissa enintään asiakkaan maksaman tilauksen määrään.

Yllä olevaa vastuunrajoitusta ei sovelleta, mikäli kyse on tahallisesta tai törkeällä huolimattomuudella aiheutetusta vahingosta.

29. Ehtojen muuttaminen

Häggman Oy pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja yksipuolisella päätöksellä, ennakkoon ilmoittamatta. Toimittamatta oleviin tilauksiin sovelletaan tilausvahvistuksen lähettämishetkellä voimassaolevia ehtoja. Mikäli voimassaoleva laki, joka pakottavasti koskee Asiakkaan ja Toimittajan välistä sopimusta, muuttuu, voimassaolevaa lakia noudatetaan sitä koskevien voimaantulosäännösten mukaisesti.